Privacyverklaring

Privacyverklaring                                       

 

Dit is de privacyverklaring van S.C. Vlaardingen Holy, gevestigd te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385576, hierna te noemen: de Vereniging.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Relatie met vereniging Persoonsgegevens Verwerking Bewaartermijn

 

       
Verenigingsleden (KNBSB)

Via inschrijfformulier

Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, foto Ledenadministratie

Financiële administratie

Communicatie

Wedstrijdsecretariaat

NIKKI

 

Gegevens worden via Sportlink Club gedeeld met de KNBSB

Tot twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap, alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Betaalgegevens Financiële administratie

NIKKI

 

Tot maximaal 7 jaar na beëindigen lidmaatschap
Ouders van jeugdleden (KNBSB) Naam, telefoonnummer, e-mail adres Ledenadministratie, financiële administratie, communicatie

NIKKI

 

Gegevens worden via Sportlink Club gedeeld met de KNBSB

Tot twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap of het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Lid team met kleding sponsor Maat broek/shirt/pet Team administratie Zolang speler lid is van het betreffende team
Verenigingsledena (geen KNBSB)

Via inschrijfformulier

Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum Ledenadministratie

Financiële administratie

Communicatie

NIKKI

Tot twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap, alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Betaalgegevens Financiële administratie

NIKKI

Tot maximaal 7 jaar na beëindigen lidmaatschap
Nieuwsbrief abonnees

Via inschrijfformulier

Naam, e-mail adres Communicatie Tot afmelding
Vrijwilligers Naam, telefoonnummer, e-mail adres Ledenadministratie Tot einde vrijwilligerstaken
Sponsoren Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens Sponsoradministratie

Financiële adminstratie

Communicatie

Alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
Deelnemers aan activiteiten (niet-leden) Naam, telefoonnummer, e-mailadres Organisator activiteit Tot maximaal een half jaar na afloop van de activiteit

a hieronder valt ook een Lid van Verdienste (LVV). De gegevens van een LVV worden bewaard tot het overlijden van het lid, of korter op uitdrukkelijk verzoek van het LVV zelf.

 

Delen van gegevens binnen de Vereniging

De ledenadministratie wordt bijgehouden door de ledenadministrateur. Deze verstrekt gegevens aan:

 • Bestuur (alle leden) en technische commissie (alleen spelende leden en coaches)
  • Naam / leeftijdscategorie (alleen spelende leden)
 • Coach team waarin het lid speelt
  • Naam / telefoonnummer / email-adres
 • Organisator van een al dan niet terugkerende activiteit (om een relevante groep leden op de activiteit te kunnen attenderen)
  • Naam / email-adres
 • NIKKI – contributie inning
  • Naam / email-adres / adres / telefoonnummer / leeftijdscategorie

De penningmeester heeft toegang tot het systeem van de ledenadministratie. Deze verstrekt gegevens aan:

 • Bestuurslid opvolging wanbetaling
  • Naam / telefoonnummer / email-adres
 • NIKKI opvolging wanbetaling
  • Naam / email-adres / adres / telefoonnummer / leeftijdscategorie

De wedstrijdsecretaris heeft toegang tot Sportlink Club het afhandelen van wedstrijdzaken en heeft inzage in de ledenadministratie om teams te kunnen vullen. Deze verstrekt geen gegevens aan anderen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Wij plaatsen alleen technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening, waarvoor geen expliciete toestemming is vereist.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

 

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Ingrid Ooms

E-mail:                         

Telefoonnummer:

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Reacties zijn gesloten.