AVG

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Voorheen hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Zie ook de privacyverklaring van de Vereniging.

Wilt u meer weten over deze wet?
Kijk dan hier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

T.z.t. volgt hierop  tevens de E-privacyverordening.

 

Homepage Autoriteit Persoonsgegevens

Naar de meertalige website kan hier