VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Hieruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals in het geval van onze vereniging o.a. het werken met minderjarigen (<18).
Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen.
Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

De vereniging eist van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen dat zij een VOG overleggen.
We nemen de veiligheid van leden (iedereen) serieus.

Iedereen bij onze vereniging welke met minderjarigen werken zijn in het bezit van een VOG.

Een VOG is GRATIS voor vrijwilligers van de vereniging en aan te vragen via de ledenadministratie