Algemeen » Umpire

Wedstrijden worden geleid door één of meer scheidsrechters.
Bij honk- en softbal noemen we een scheidsrechter ‘Umpire’.

De scheidsrechterbeurten welke tijdens het jaar gedraaid dienen te worden door leden en/of ouders van minderjarige jeugdleden, worden door de D&B coordinator aan de coaches van de teams via een lijst verspreid. Hierop kan iedereen zijn of haar beurten (raadzaam om dit in overleg met elkaar te doen) invullen en terugkoppelen aan de D&B coordinator welke de informatie op de website zal laten plaatsen zodat voor iedereen duidelijk is wie en wanneer er een scheidsrechterbeurt heeft.
Deze informatie staat in het wedstrijdoverzicht.

De  Umpire (m/v) beoordeelt onder andere maar niet uitsluitend of een werper (pitcher) de bal binnen of buiten de slagzone gooit.

Een Umpire is voorzien van beschermende kleding, zoals beenbeschermers (legguards), een rompbeschermer (bodyprotector) en een masker.
Het is aanbevolen ook schoenen met stalen neuzen te dragen.

De Umpire is voorzien van degelijke nette kleding en heeft tevens een zakje aan de riem hangen waarin extra honk- of softballen worden meegedragen.

Tijdens de wedstrijd wordt gebruik gemaakt van een teller (in de linkerhand) en heeft ook een borstel op zak om de thuisplaat schoon te vegen wanneer dat nodig is.

De Umpire is de baas tijdens het spel en de gemaakte beslissingen zijn ’te allen tijde’ bindend.
Laat zich tevens niet van zijn/haar stuk brengen als iemand (bijv. speler, coach of publiek) het niet eens is met een beslissing.

De Umpire weet wat te doen en men moet niet klagen maar dragen!
In sommige gevallen kan de Umpire een speler of coach (zelfs een toeschouwer) wegsturen.
Deze moet dan direct het veld verlaten en mag zich in geen geval meer met de wedstrijd bemoeien.
In het ergste geval (indien er bijv. geen gehoor aan wordt gegeven) kan de Umpire de wedstrijd staken.
Hieraan zijn dan ook vervelende consequenties aan verbonden voor de club of tegenstander (boetes, ontzegging speelgerechtigdheid, royering lidmaatschap).
Maar ook omdat de weersomstandigheden het niet meer toelaten veilig te spelen (onweer en/of zware regenbuien).

Na de wedstrijd meldt de Umpire de wedstrijd af door bij de bond via de bonds-app de uitslag door te geven en/of eventuele opmerkingen.

Voorafgaand aan de wedstrijd heeft de Umpire het veld en omheiningen gecontroleerd (geen gaten in het hek, eventuele losliggende honken, obstakels, poorten in hekwerken, enz. enz.)
Hij controleert per team of de spelers hetzelfde tenue dragen.
Hij controleert het gebruik van reglementaire knuppels.

Dit wordt besproken met de coaches voorafgaand aan de wedstrijd.
Hiervoor zijn standaard grondregels opgezet.
Mocht een bal door het hek schieten dan betekend dat meestal een extra honk voor de slagman.

De Umpire gedraagt zich netjes, sportief, respectvol en is volledig onpartijdig.
Middels duidelijke gebaren en roepen worden de beslissingen aangegeven.

Bij een geworpen bal die buiten (ter beoordeling van de Umpire) de slagzone komt word niets geroepen of roept duidelijk ‘BALL!’.
In het Nederlands is dit ‘WIJD!’.
Bij vier wijd mag de slagman naar het eerste honk.
Bij een geworpen bal die binnen (ter beoordeling van de Umpire) de slagzone komt of net het randje meeneemt van de slagzone, roept de Umpire ‘STRIKE!’ en/of gebaart met de rechterarm en hand.
In het Nederlands is dit ‘SLAG!’.

De Umpire is het visitekaartje van de club tijdens de wedstrijden.

Succes met het leiden van de wedstrijd(en)!

Reglement.
Aangaande het (verplicht) bijdragen aan activiteiten (zoals maar niet uitsluitend het draaien van kantinediensten en/of scheidsrechterbeurten) door leden (bij jeugdleden tot 16 jaar de ouders/voogd/verzorgers) verwijzen we naar artikel 4 (gedragsregels) van het Huishoudelijk Reglement!

Hieronder een aantal gebaren die een Umpire maakt.
Ken jij ze ook?

Out By Rule (OBR)
De Umpire  kan (zal) je op basis van de volgende regels ook uitgeven (dit is een automatische NUL)!

OBR1 – Onregelmatig slaan
OBR2 – Derde slag stootslag fout
OBR3 – Slagman geraakt door geslagen bal
OBR4 – Slagman hindert achtervanger
OBR5 – Verkeerde slagman
OBR6 – Weigeren 1e honk na vier wijd
OBR7 – Weigeren winnende punt te scoren
OBR8 – Binnenhoog (niet gevangen)
OBR9 – Loper geraakt door geslagen bal
OBR10 – Ontwijken (te ver uit loopbaan)
OBR11 – Passeren voorgaande honkloper
OBR12 – Honken omgekeerd aflopen
OBR13 – Hinderen door loper
OBR14 – Hinderen door voorgaande loper
OBR15 – Te vroeg los (jeugd en softbal)