Huisregels

Wist u dat?

Wij allen respectvol en vriendelijk met elkaar omgaan!
Wat u niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet aan.

Wij houden van een goede dialoog en duidelijke communicatie!
Neem indien u dat wenst contact op met het bestuur voor vragen of opmerkingen.

Wij rekening houden met elkaar!
Ongeacht ras, religie, geslacht, huidskleur, (inter)nationale herkomst, leeftijd, seksuele geaardheid. etc.

Wij geen bedreigingen, verbaal of lichamelijk geweld, discriminatie, racisme, agressie en/of ander ongewenst gedrag accepteren!
Er is 24/7 camerabewaking. Indien noodzakelijk wordt media gedeeld met politie / justitie.

Wij géén wapens en/of drugs tolereren op ons complex!
Politie wordt direct ingeschakeld.

Er géén alcohol wordt verkocht en/of geschonken aan allen jonger dan 18 jaar.
Gevraagd en ongevraagde legitimatieplicht voor allen onder 25 jaar!

Wij niet accepteren dat eigen etens- en drinkwaren worden verkocht op ons complex!
In de kantine zijn diverse artikelen te koop.

Er geen eigen alcoholhoudende dranken worden meegenomen en genuttigd op ons terrein!
Sterke drank is strikt verboden. Ook niet tijdens evenementen!

Wij geen spellen tolereren waarmee geld verdiend kan worden of dat er gegokt wordt op ons terrein!
Dit is ook wettelijk niet toegestaan.

Wij geen overlast voor de buren veroorzaken!
Verlaat het terrein en blijf niet hangen op de parkeerplaats aan de Zwaluwenlaan!

Wij geen hinderlijk gedrag vertonen!
Bemoei u niet met de wedstrijd! Aanmoedigen mag natuurlijk wel!

Het uitten van ongenoegen naar wie dan ook, wordt niet getolereerd!
Het maken van ongewenste gebaren valt hier ook onder.

Wij ons complex samen dienen  schoon te houden!
Ruim uw rommel op in de daarvoor aanwezige vuilnisbakken.

Wij géén ongewenste intimiteiten op ons complex accepteren!
Gelieve ook gewenste intimiteiten achterwege te laten.

Alle honden verplicht aan de lijn worden gehouden!
Geldt voor het gehele terrein! Andere huisdieren gelieve ook niet mee te nemen.

Wij indien nodig geacht direct de politie inschakelen?
Schade ontstaan in welke vorm dan ook zal worden verhaald op de veroorzaker(s).

Wij er in eerste instantie van uitgaan dat dit niet nodig is?
Een ieder gedraagt zich netjes. Op en naast het veld.

Wij allen een prettig verblijf op ons complex wensen?
Houdt u aan de regels.

Wij rekenen op ieders steun?
Alleen samen maken we het voor ons allen beter.

Wij hopen dat allen met ons meedenken en bijdragen aan een gezonde en een veilige omgeving?
Suggesties? Neem dan contact op met het bestuur.

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Het bestuur.
Ook namens de leden.

Reacties zijn gesloten.