Website

De website van Honk- en Softbalvereniging S.C. Vlaardingen Holy is openbaar.

Iedereen kan via de website d.m.v. e-mail met het bestuur, het wedstrijdsecretariaat of teams contact maken.
Eens in de maand is er een bestuursvergadering, waar iedereen voorafgaand aan de vergadering zijn of haar stukken kan aandragen bij het bestuur.

Zaken welke niet per direct door het bestuur kunnen worden beantwoord zullen de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken.
De aanvrager zal hiervan geïnformeerd worden.