Club van Vijftig

Wat is de Club van 50?

De Club van 50 bestaat uit iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt.
Jaarlijks stellen deze leden € 50,- ter beschikking voor zaken die binnen de vereniging verwezenlijkt kunnen worden.
Als tegenprestatie krijgen de leden (indien gewenst) een vermelding op de website en worden zij op het Club van 50 bord in het clubhuis toegevoegd.

Zichtbaar!

Destijds is een meer tot de verbeelding sprekend promotiebord voor de Club van 50 in gebruik genomen.
Ton Benner heeft er wat uurtjes werk ingestoken met een zeer geslaagd resultaat!

Op deze 3D maquette wordt een miniatuur knuppeltje met de naam van de sponsor gehangen.
Het bord hangt in het clubhuis.

Wie kunnen er lid worden van de Club van 50?

Iedereen.
Individueel, als koppel, met je bedrijf, maar ook met je team kan je deelnemen.

Wat houdt het Lidmaatschap in?

Het lidmaatschap is voor één seizoen.
Wij doen niet aan automatisch verlengen, maar hopen dat u ons blijft steunen.
U krijgt t.z.t. (december) van ons een berichtje of u nog wilt verlengen.
De leden hebben medezeggenschap over welk project gefinancierd gaat worden.

Hoe kan ik lid worden?

Dit is heel eenvoudig en kan op verschillende manieren:

  1. Door een bedrag van € 50,- over te maken op rekening van de club.
    NL64 INGB 0001 6531 06 t.n.v. Sc Vlaardingen Holy te Vlaardingen onder vermelding van uw of de naam zoals deze bij de club van 50 bekend moet komen te staan en niet te vergeten het e-mailadres!
  2. Een betaling middels pinnen in het clubhuis bij één van de bestuursleden.

Na de betaling van de bijdrage krijgt men een e-mail ter bevestiging.

Wie bepaalt wat met het geld gebeurt?

Suggesties kunnen gedaan worden door de leden van de club en/of leden van de club van 50.
Vermeld welk project er van betaald moet worden.
Op de verschillende suggesties wordt door allen gestemd d.m.v. een stemformulier.
Het project met de meeste stemmen wordt uitgevoerd.
Budget wat over is wordt bewaard voor een volgend project.

Hoe en door wie wordt het geld beheerd?

Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt buiten de begroting van de penningmeester gehouden maar onder auspiciën van de penningmeester beheerd.
Wanneer achteraf door de club van 50 gefinancierde projecten ook verhaald kunnen worden op o.a. sponsoren en aanvraag van fondsen, dan vervalt het gefinancierde bedrag terug aan de club van 50.

Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden, zoals het afsluiten van een overeenkomst voor meerdere jaren.
Wilt u de club op deze manier steunen (andere mogelijkheden zijn er ook) stuur dan een berichtje aan onze sponsoring commissie.

Hartelijk dank voor uw steun!