Toestemming Social Media

Regelmatig worden er tijdens activiteiten van Honk- en Softbalvereniging Sc Vlaardingen Holy beeldopnamen gemaakt die gedeeld worden via de website, nieuwsbrief, clubblad en/of sociale media waaronder maar niet uitsluitend youtube, facebook en twitter.

Volgens de huidige en vigerende wet- en regelgeving hebben we toestemming nodig om beeldmateriaal waarop een persoon herkenbaar is te mogen plaatsen.

D.m.v. onderstaande formulieren kunt U aangeven waar U wel of niet mee akkoord gaat (dit indien U dat nog niet heeft gedaan of indien u dit wilt aanpassen).

Toestemming Social Media Volwassene

Toestemming Social Media Jeugdlid

Voor kennismaken verwijzen we u naar deze pagina.

Voor inschrijvingen verwijzen we u naar deze pagina.

Voor opzeggen verwijzen we u naar deze pagina.