Sportprotocol Honk- en Softbalvereniging Sc Vlaardingen Holy

Beste Holy-leden en Niet Holy-leden,

Van de Overheid vernamen wij op dinsdagavond 21 april 2020 een eerste versoepeling voor de sport en jeugd inzake de geldende Corona-maatregelen.
Deze versoepeling gaat in NA 28 april en is als volgt:

Vanaf 29 april tot en met 19 mei:

 • Sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht.
 • Ons complex is en blijft gesloten voor alle leden vanaf 18 jaar tot (voorlopig) 1 juni.
 • Uitzondering: topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
 • Uitzondering: kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel.
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten.
   Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan!
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
   Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan!
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsport coaches.
  • Let op de volgende randvoorwaarden:
   Het clubhuis (kantine/bar) blijft dicht (deze is alleen toegankelijk voor de coach/trainer m.b.t. EHBO materiaal / AED).
   Het toilet is open voor coaches/trainers om de handen te wassen.
   Alleen bij hoge uitzondering is deze open voor de kinderen.

Concreet houdt dit in dat de volgende teams weer mogen trainen:

Pupillen*
Onder leiding van Stephan de Man
Leeftijd t/m 12 jaar.
Trainingstijd: woensdag van 18.30 -20.00

Aspiranten*
Onder leiding van Joey Nebbeling en Patrick Lakerveld
Leeftijd t/m 15 jaar.
Trainingstijd: dinsdag en donderdag van 18.30 -20.00

Junioren*
Onder leiding van Edwin Prins
Leeftijd t/m 18 jaar.
Trainingstijd: dinsdag en donderdag van 19.30 – 21.00
Zie de e-mail van het bestuur aangaande de personen die wel en NIET mee mogen trainen volgens de regels van de overheid!
De overheid is zeer streng, 18 jaar is echt een harde grens!

*De trainingen kunnen alleen door gaan onder bepaalde voorwaarden die verderop te lezen zijn.

Als er Niet-Holy-leden interesse hebben om mee te doen aan één van deze trainingen dan dienen zij zich eerst aan te melden zodat wij de desbetreffende coaches kunnen inlichten.
Aanmeldingen kunnen per email gestuurd worden aan:  .

Voor de uitvoering van de trainingen dient iedereen zich te houden aan de protocollen die zijn opgesteld door het NOC*NSF en wat specifiekere punten voor honkbal en softbal opgesteld door de KNBSB.

De regels die zijn opgesteld door het NOC*NSF kunnen hierna gelezen worden:

Generiek protocol Verantwoord sporten voor kinderen en jeugd

Specifiek opgesteld door de KNBSB zijn de volgende regels:

 • Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, catcher-uitrusting, helm, handdoek om materiaal te drogen, et cetera.
 • Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien.
 • Gebruik je tijdens een training materiaal van de vereniging, zorg er dan voor dat je tijdens die training als enige dat materiaal gebruikt of desinfecteer het materiaal bij elk roulatiemoment.
 • Direct na afloop van de training maak je het door jou gebruikte materiaal schoon door het te desinfecteren**.
 • Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.
 • Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.

Hoe gaan wij als Sc Vlaardingen Holy met de deze regels om:
Voorop staat dat ieder zijn gezond verstand dient te gebruiken.
Blijf thuis als iemand symptomen vertoond van het Coronavirus, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Wij laten het aan de ouders over of hun kind mag sporten.
Mocht iemand niet willen trainen dan respecteren wij dat als bestuur.
Licht dan a.u.b. wel de coach in, als uw kind niet komt.

Aankomst:
De coach zorgt er voor dat hij op tijd bij het veld is.
Hij zal de kinderen/jeugd opvangen als zij door een ouder gebracht worden.

Voor ouders:
U mag uw kind tot aan het toegangshek brengen.
Het kind kan dan eventueel zijn of haar fiets stallen en zal daarna opgevangen worden door de coach.
Zie ook de laatste pagina voor de route.
Komt u met de auto, parkeer dan niet bij het hek, maar op de parkeerplaats en loop dan volgens de aangegeven route.

Voor kinderen/jeugd:
Stal je fiets met voldoende ruimte uit elkaar.
Er is voldoende ruimte om de fietsen te stallen.

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het complex!

De dug-outs dienen zo veel mogelijk niet gebruikt te worden, want bij verlaten van de dug-out is er kans dat men dichter dan 1.5 meter bij elkaar komt.
Maximaal twee personen mogen in de dug-outs aanwezig zijn als deze gebruikt worden.
De coaches dienen hier toezicht op te houden.

Vervolgens kan er getraind worden.
Probeer bij momenten dat er uitleg gegeven wordt door de coach(es) zo veel mogelijk uit elkaar te staan.

Gebruik materialen van de club:
In deze periode zal een coach/trainer deze zelf uit de materiaalkast dienen te halen om kans op besmetting tegen te gaan.
Ook worden deze materialen door de coach/trainer, nadat eerst alle kinderen zijn opgehaald, weer in het materiaalhok terug gelegd.
De materialen worden ook veelvuldig schoongemaakt.

Toilet:
Mocht iemand onverhoopt naar het toilet moeten dan kan kleedkamer 2 (geel) hiervoor gebruikt worden.
Deze zijn in principe alleen open voor de trainers.
Voor kinderen bij hoge uitzondering! 
Daar is voor voldoende middelen gezorgd om aan de hygiënische maatregelen te voldoen.

Vertrek:
Op het moment dat een ouder bij het hek staat (ouders let ook op elkaar voor genoeg tussenruimte) roept deze de naam van het kind en deze zal dan z.s.m. naar de ouder gaan.
Op het moment dat er meerdere ouders tegelijk staan worden de kinderen één voor één naar het hek gestuurd.

Indien u uw kind met de auto komt ophalen, parkeer deze dan op de parkeerplaats aan de Zwaluwenlaan en haal je kind op aan de overzijde van de weg (aan de zijde van de vereniging) of bij het hek (niet verder)!
Dit i.v.m. het onder begeleiding oversteken van de drukke Zwaluwenlaan!

Laten we ondanks alle maatregelen het beste er van maken.
Doe de dingen met gezond verstand.
Ga goed met elkaar om en blijf vooral allemaal gezond!

Heel veel sportplezier gewenst namens het Bestuur

Pim Kriek – Voorzitter
Maurice Sloot – Secretaris / Penningmeester
Ron Bergwerff – Bestuurslid

Route aankomst / Vertrek

Groen: aankomstroute : Ouders tot aan het hek (zie zwarte streep)
Rood: vertrekroute

**Onderhoud van leder.
Pas op met het desinfecteren van leder (zoals handschoenen!)
Uit onderzoek van het RIVM en fabrikanten blijkt dat dit zeer moeilijk te reinigen is!
Gebruik voor leer liever alleen water en zeep (niet te veel water), omdat andere producten o.a. de beschermende coating kunnen aantasten! Met een speciale conditioner kan het leer nabewerkt worden.
Gebruik een zachte borstel voor de naden en stiksels en let er op ook dan niet te hard te schrobben!

Hieronder vindt u nogmaals de mededelingen en protocollen m.b.t. het COVID-19 maatregelen.

Brief bestuur KNBSB inzake coronavirus

nocnsf_protocol_verantwoord-sporten

2020-04-24 Sportspecifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport op sportprotocol coronacrisis (CONCEPT)

Sportprotocol SC Vlaardingen Holy na 28 april 2020