Knuppels Softbal

De KNBSB verwijst naar de spelregels m.b.t. het gebruik van knuppels naar het document van de WBSC (World Baseball Softball Confederation).

Dat betekend dat de knuppels voorzien moeten zijn van het ISF 2005 of WBSC Certified logo.

Alle te gebruiken knuppels dienen te voldoen aan de reglementen van de WBSC!

De lijst is te vinden op de websote van de WBSC

Alle andere knuppels zijn onreglementair!