Mededelingen van het Bestuur

16-04-2021 / bericht 1

Belangrijk bericht van de Honk- en Softbalbond (KNBSB).

Zie hier voor het bericht.

16-04-2021 / bericht 2

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV).

Zie hier voor het bericht.

23-03-2021

Geachte leden,

Hedenavond is bekend gemaakt dat de avondklok is bijgesteld van 21:00 naar 22:00.
Dat betekend dat men s’avonds iets langer kan trainen.

De andere maatregelen blijven onveranderd.
Hou zelf de tijd goed in de gaten.

Vergeet niet de veldverlichting uit te doen na de training indien dit is aangezet!

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Pim Kriek
Maurice Sloot
Ron Bergwerff

19-03-2021

Geachte leden,

Tegen de leden die reeds netjes aan hun contributie-verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan, geheel of in termijnen en dat alles via NIKKI, zeggen wij HARTELIJK DANK, de club is gelukkig met jullie !!!

(Dit bericht is voor die leden dus ook slechts ter kennisgeving ……….)

Onderstaand bericht is gericht aan die leden die nog vragen hebben bij of over de contributie-betaling voor dit seizoen.

Volgend op eerdere berichten aangaande de contributie-betalingen nog even voor de duidelijkheid ……. alle contributie-betalingen betreffende dit seizoen (en wat het bestuur betreft ook voor volgende seizoenen) lopen via NIKKI.

Voor vragen omtrent diezelfde contributie-betalingen kunnen die leden die daaraan behoefte hebben zich rechtstreeks wenden tot onze contactpersoon bij NIKKI, contactgegevens vindt u onderaan deze e-mail.

Alle leden die op 1 december 2020 (nog) lid zijn van onze club worden geacht lid te zijn voor het gehele jaar daarna (in dit geval dus het jaar 2021) en dus dienen die leden netjes en op tijd hun contributie te voldoen.

Het behoeft geen betoog dat onze club niet kan bestaan zonder o.a. die contributie-gelden, deze zijn onontbeerlijk om alle kosten te kunnen blijven betalen, met name de vaste kosten bedragen per jaar al zo’n kleine 20.000 euro.

Als bestuur realiseren wij ons terdege dat we met name de spelende leden (tot nog toe) niet hebben kunnen bieden wat zij gewend zijn, maar de omstandigheden zijn dan ook uitzonderlijk als gevolg van de wereldwijde Corona-pandemie én door de (noodzakelijke) regels en beperkingen dientengevolge, waaronder wij allen momenteel nog steeds (deels) gebukt gaan.

Uw en onze club, dus ook het bestuur, is niet verantwoordelijk voor deze (noodzakelijke) regels en beperkingen, deze worden vanuit de overheid opgelegd en dienen door ons slechts te worden opgevolgd, uiteraard is dit allemaal heel vervelend en lastig, maar het ontslaat geen enkel lid van zijn verplichtingen jegens de club.

Kortom, wij doen nogmaals een vriendelijk doch dringend beroep op die leden die nog geen gevolg hebben gegeven aan de verzoeken tot betaling van de door u verschuldigde contributie, u bewijst de club en dus ook uzelf er een grote dienst mee.

Mocht tijdige betaling (al of niet in met NIKKI afgesproken termijnen) toch uitblijven, dan kunnen wij als bestuur niet anders dan de daarvoor geldende maatregelen ten uitvoer brengen, zoals schorsing (dus een verbod op deelname aan trainingen en/of wedstrijden) of zelfs de terugtrekking van een team uit de competitie.

Allemaal zaken die wij dus zeker NIET willen en dus gaan we er van uit dat de leden die het betreft één en ander correct zult afhandelen.

Dank voor jullie aandacht, hopelijk tot spoedig ziens op Holy en voor nu een hartelijke groet namens het voltallige bestuur,

Pim Kriek
Maurice Sloot
Ron Bergwerff

Contactpersoon Nikki = Sjoerd Jochems

09-03-2021

Beste leden,

De regels zijn t.a.v. sporten zijn wat versoepeld.

Vanaf 16 maart mogen mensen van 27 jaar en ouder weer samen buiten sporten.
Dit mag met maximaal 4 mensen.
En alleen bij sportverenigingen.
Of op een plek die de gemeente aanwijst.
Houd wel 1,5 meter afstand.

Veel plezier tijdens het sporten.

Met een sportieve groet namens het Bestuur,

Pim Kriek
Maurice Sloot
Ron Bergwerff

08-03-2021

Beste leden,

Tijdens de trainingen is de coach van zijn team de Corona-coördinator van dienst en derhalve ‘verantwoordelijk’ voor het handhaven van de geldende Corona-regels en beperkingen.

Mocht een speler zich niet aan die regels houden dan zal de coach de betreffende speler op dat moment moeten verzoeken de training en het complex te verlaten, verder is de coach uiteraard niet verantwoordelijk voor het gedrag van de speler(s).

Desbetreffende speler(s) zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur dan wel indien noodzakelijk zaken uit handen worden gegeven aan het bevoegd gezag.

Uiteraard gaan we ervan uit dat dit niet nodig zal zijn en allen zich houden aan de regels die de overheid en het bestuur hanteren, dan wel de aanwijzingen van de coaches zullen opvolgen.

Veel plezier tijdens het sporten.

Met een sportieve groet namens het Bestuur,

Pim Kriek
Maurice Sloot
Ron Bergwerff

03-03-2021

Beste Leden,

Deze week is bekend geworden dat de huidige Lock-down én de geldende avondklok (21:00 – 04:30) tot tenminste 15 maart blijven.

Uiteraard hopen we dat na 15 maart de huidige maatregelen kunnen worden afgebouwd, waardoor we bij redelijk tot goed weer in ieder geval weer meer kunnen gaan trainen en (oefen)wedstrijden kunnen gaan spelen.

Overleg even met jullie coaches om eventueel nu al samen wat dingen buiten te gaan doen in het weekend en/of doordeweeks, maar uiteraard wel met inachtneming van de geldende Corona-maatregelen!

Buiten mag de jeugd tot en met 17 jaar (per 3 maart iedereen tot en met 26 jaar) op sportaccommodaties blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil. Iedereen van 18 jaar en ouder (per 3 maart iedereen van 27 jaar en ouder) mogen alleen sporten op anderhalve meter afstand (individueel of in teamverband in duo’s). Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

We hopen dat iedereen gezond blijft en ook weer eens te kunnen treffen bij Holy.

Met een sportieve groet namens het Bestuur,

Pim Kriek
Maurice Sloot
Ron Bergwerff

10-02-2021

Beste Leden,

In de afgelopen week is bekend geworden dat de huidige lockdown én de geldende avondklok worden verlengd tot tenminste 3 maart.

Dit houdt in dat alle geplande zaaltrainingen en ook alle (in de zaal) geplande pitcher/catcher trainingen helaas niet door zullen gaan.

Uiteraard hopen we dat na 3 maart de huidige maatregelen vlot zullen worden afgebouwd, waardoor we bij redelijk tot goed weer in ieder geval op het veld kunnen gaan trainen en oefenwedstrijden kunnen gaan spelen.

Overleg even met jullie coaches om eventueel nu al samen wat dingen buiten te gaan doen in het weekend, doe dat uiteraard wel met inachtneming van de geldende Corona-maatregelen.

Blijf allen gezond en we hopen jullie toch vlot weer eens te treffen bij Holy.

Met een sportieve groet namens het Bestuur,

Pim Kriek
Maurice Sloot
Ron Bergwerff

14-01-2021

Beste leden,

Dinsdagavond 12 januari heeft de regering bekend gemaakt dat de lockdown waar wij momenteel in zitten wordt verlengd tot tenminste dinsdag 9 februari.

Dat houdt in dat de zaaltrainingen die gepland stonden om te beginnen vanaf zondag 24 januari NIET door kunnen gaan.

Ook de pitcher/catcher trainingen kunnen NIET door gaan.

Wij hopen dat er na 9 februari weer getraind mag worden in de zaal.

Zodra daar meer over bekend wordt, komen wij weer met een update.

Met een sportieve groet namens het Bestuur,

Pim Kriek
Maurice Sloot
Ron Bergwerff

Reacties zijn gesloten.