COVID-19

Sportprotocol Sc Vlaardingen Holy

Let op!
Het protocol is onderhevig aan wijzigingen gerelateerd aan de genomen of te nemen maatregelen van de Overheid, NOC*NSF, KNBSB en het Bestuur van de Vereniging.

Het niet houden aan de regels kan een boete opleveren voor desbetreffende perso(o)n(en) en de Vereniging!

Hieronder vindt u de mededelingen en protocollen m.b.t. het COVID-19 maatregelen.

Basisregels voor iedereen

waarschuwingsbord, afstand, vondelpark, amsterdam, corona, coronavirus, covid-19, Foto: Korpsmedia / Jeroen Stoops

Regels na 1 juni 2020

Regels in eenvoudige taal

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Protocol NOC*NSF

Regels uit voorgaande protocollen blijven van kracht tenzij anders aangegeven in een nieuw protocol!

Sportprotocol Sc Vlaardingen Holy na 11 mei 2020

Sportprotocol Sc Vlaardingen Holy na 28 april 2020

2020-04-24 Sportspecifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport op sportprotocol coronacrisis (CONCEPT)

nocnsf_protocol_verantwoord-sporten

Brief bestuur KNBSB inzake coronavirus

COVID-19 (het huidige Corona virus)
Voor meer informatie zie de volgende websites:

Rijksoverheid
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
WHO (World Health Organization)

Wikipedia (De vrije encyclopedie)