BELANGRIJK BERICHT

Beste leden van Holy,

Al eerder hebben we via de website en via een info-meeting gecommuniceerd over de betaling van de Holy-contributie voor dit seizoen.

Het belang en de noodzaak van een correcte en tijdige betaling van de contributie is reeds meerdere keren naar voren gebracht, uitgelegd en toegelicht.

Holy kan niet (blijven) bestaan zonder uw lidmaatschap en de daarbij behorende contributie-betaling, dat hoofdstuk kunnen we dus nu gevoeglijk overslaan.

Als Bestuur hebben we, vanwege de bijzondere omstandigheden waarin wij allen ons (ongevraagd) bevinden, besloten om de termijn waarbinnen de contributie uiterlijk dient te zijn voldaan (normaal uiterlijk op 1 mei van het jaar), dit keer op te rekken naar UITERLIJK 1 JULI 2020.

Diegenen die de contributie nog niet (geheel) hebben voldaan, hebben hierover al diverse telefoontjes, berichten en/of e-mails gekregen en zijn dus op de hoogte van het feit dat zij nog moeten betalen.

Het Bestuur laat eenieder die het aangaat ten overvloede nogmaals weten dat die leden die niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan op uiterlijk woensdag 1 juli 2020, per die datum zullen worden uitgesloten van deelname aan de trainingen en/of wedstrijden van onze club Holy.

Het zou ons zeer spijten als we deze maatregel bij één of meerdere leden ten uitvoer zouden moeten gaan brengen, echter we kunnen niet anders dan dat wel doen als een lid niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Wij roepen u dus middels dit bericht nog éénmaal met klem op om onze club Holy én vooral ook om uw teamgenoten niet in de steek te laten en er voor te zorgen dat uw contributie VOOR 1 JULI 2020 op de bankrekening van de club is bijgeschreven.

Diegenen die reeds netjes hun contributie hebben betaald of daarvoor een (billijke) regeling hebben getroffen met onze penningmeester, HARTELIJK DANK DAARVOOR, dit artikel is voor u uiteraard slechts ter kennisgeving.

Met dank voor jullie aandacht, namens het gehele bestuur,

groet,
Pim Kriek
Maurice Sloot
Ron Bergwerff

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.