Algemeen » Contributie

Procedure contributiebetalingen 2022

1.

Het bestuur van S.C. Vlaardingen Holy heeft na de succesvolle samenwerking van de afgelopen seizoenen besloten om seizoen 2022 – 2023 de samenwerking met NIKKI voort te zetten met betrekking tot de inning van de contributiegelden.

NIKKI start per januari 2022 met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen!

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.
Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink opgenomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt in januari de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie van het komende seizoen 2022 die verdeeld wordt over 10 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in januari geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar dus niet aan het bestuur!
Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; https://www.nikki.nl/

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens zelf NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

 1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op
 2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
 3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
 4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in het nieuwe seizoen!

Overigens bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan onze ledenaministratie én NIKKI aangaande uw adresgegevens, waaronder tevens uw telefoonnummer en e-mailadres!!

2.

Dit contributiebedrag is gebaseerd op de status van het lid per 1 november 2021.

3.

Bij jeugdleden* geldt de contributie die bij hun leeftijd hoort, die zij in 2022 bereiken.

Dus wordt een lid in 2022 tien jaar, dan geldt het contributiebedrag van een 10-jarige.

4.

Indien een lid onverhoopt toch na 1 december 2021 zijn lidmaatschap opzegt, is hij/zij het gehele contributiebedrag van seizoen 2022 verschuldigd.

Opzeggen van het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar:

Mutaties van spelend lid naar niet-spelend lid kunnen ook alleen per 1 december geëffectueerd worden.

 1. Mutatie naar niet-spelend lid na 1 december  zou het lid anders ontslaan om aan de verplichting van punt 4 te voldoen.
 2. Indien een lid op 1 mei 2022 de contributie niet heeft voldaan, kan er niet deelgenomen worden aan de trainingen en wedstrijden.
  Het lid is automatisch geschorst totdat de contributie is voldaan.
  Het betreffende lid en coach zullen door de penningmeester op de hoogte gebracht worden dat er niet getraind en/of gespeeld kan worden.
  Uitzondering hierop is dat bij Nikki is aangegeven dat er betaald wordt in termijnen.
 3. Zodra de contributie voldaan is kan er direct weer getraind en gespeeld worden.
 4. Indien een lid problemen heeft met betalen van de contributie zal dit besproken moeten worden met Nikki.
  Zij verzorgen de afhandeling van het innen van de contributie.
 5. Niet kunnen spelen vanwege blessures, werk, familieomstandigheden etc. zijn geen redenen om de contributie niet te betalen!
 6. Restitutie van de contributie door bijvoorbeeld niet kunnen spelen i.v.m. blessure, werk, familieomstandigheden etc. is niet mogelijk!

*Jeugdleden zijn leden t/m 17 jaar

LeeftijdBedragBijzonderheden
Senioren (18 jaar en ouder)€ 240.00
Dubbellid€ 260.00
Van 10 tot 18 jaar€ 180.00
Tot 10 jaar€ 120.00
Niet spelend lid€ 70.00
Inschrijfgeld€ 25.00Eénmalige bijdrage bij aanmelding van een nieuw lid
Korting25%Bij het 3e in leeftijd jongste lid van één gezin
Korting50%Bij het 4e in leeftijd jongste lid van één gezin