Contributie 2021

Procedure contributiebetaling 2021

1.

Normaal gesproken verloopt het innen van de contributie via de penningmeester van Sc Vlaardingen Holy.
Echter heeft het Bestuur in 2020 besloten om vanaf 2021 de contributie te laten verlopen via Nikki.

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.
Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen.
Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht.
Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt in januari de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie van het komende seizoen 2021 die verdeeld wordt over 10 maandelijkse termijnen.
Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in januari geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en  telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen.
Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen.
Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

 1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op .
 2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
 3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
 4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

2.

Dit contributiebedrag is gebaseerd op de status van het lid per 1 november 2020.

3.

Bij jeugdleden* geldt de contributie die bij hun leeftijd hoort, die zij in 2021 bereiken.

Dus wordt een lid in 2021 tien jaar, dan geldt het contributiebedrag van een 10-jarige.

4.

Indien een lid onverhoopt toch na 1 december 2020 zijn lidmaatschap opzegt, is hij/zij het gehele contributiebedrag van seizoen 2021 verschuldigd.

Opzeggen van het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar: of maak gebruik van het opzegformulier.

Mutaties van spelend lid naar niet-spelend lid kunnen ook alleen per 1 december geëffectueerd worden.

 1. Mutatie naar niet-spelend lid na 1 december  zou het lid anders ontslaan om aan de verplichting van punt 4 te voldoen.
 2. Indien een lid op 1 mei 2021 de contributie niet heeft voldaan, kan er niet deelgenomen worden aan de trainingen en wedstrijden.
  Het lid is automatisch geschorst totdat de contributie is voldaan.
  Het betreffende lid en coach zullen door de penningmeester       op de hoogte gebracht worden dat er niet getraind en/of gespeeld kan worden.
  Uitzondering hierop is dat bij Nikki is aangegeven dat er betaald wordt in termijnen.
 3. Zodra de contributie voldaan is kan er direct weer getraind en gespeeld worden.
 4. Indien een lid problemen heeft met betalen van de contributie zal dit besproken moeten worden met Nikki.
  Zij verzorgen de afhandeling van het innen van de contributie.
 5. Niet kunnen spelen vanwege blessures, werk, familieomstandigheden etc. zijn geen redenen om de contributie niet te betalen!
 6. Restitutie van de contributie door bijvoorbeeld niet kunnen spelen i.v.m. blessure, werk, familieomstandigheden ect. is niet mogelijk!

*Jeugdleden zijn leden t/m 17 jaar

LidBedrag in €
Honkbal (selectie)265
Dubbel260
Senioren (18 jaar en ouder)240
10 tot en met 17 jaar180
Tot 10 jaar120
Niet spelend70

Inschrijfgeld: éénmalig bijdrage van € 25,00 bij aanmelding nieuw lid.

Korting bij het 3e in leeftijd jongste lid van één gezin: 25% en korting bij het 4e in leeftijd jongste lid van één gezin: 50%

Reacties zijn gesloten.