Toestemming Jeugdleden

Geachte ouder(s) / verzorg(st)er(s) / voogd(es),

Regelmatig worden er tijdens activiteiten van Honk- en Softbalvereniging S.C. Vlaardingen Holy beeldopnamen gemaakt die gedeeld worden via de website, nieuwsbrief, clubblad en/of sociale media waaronder maar niet uitsluitend youtube, facebook en twitter.

Volgens de huidige en vigerende wet- en regelgeving hebben we toestemming nodig om beeldmateriaal waarop een jeugdlid herkenbaar is te mogen plaatsen.

D.m.v. dit formulier kunt U aangeven waar U wel en/of niet mee akkoord gaat.

OuderVerzorg(st)erVoogd(es)

van jeugdlid (<18)

Gaat WEL akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal van verenigingsactiviteiten waarop zijn/haar kind in beeld is en vindt het WEL goed dat hierbij de naam wordt vermeld.Gaat WEL akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal van verenigingsactiviteiten waarop zijn/haar kind in beeld is maar vindt het NIET goed dat hierbij de naam wordt vermeld.Gaat NIET akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal van verenigingsactiviteiten waarop zijn/haar kind in beeld is.

Ik ben bekend met de privacyverklaring van Honk- en Softbalvereniging S.C. Vlaardingen Holy

Voor kennismaken verwijzen we u naar deze pagina.

Voor inschrijvingen verwijzen we u naar deze pagina.

 

Reacties zijn gesloten.