Umpire

Wedstrijden worden geleid door één of meer scheidsrechters.
Bij honk- en softbal noemen we een scheidsrechter ‘Umpire’.

De  Umpire beoordeelt onder andere maar niet uitsluitend of een werper (pitcher) de bal binnen of buiten de slagzonde gooit waarop een slagman al dan niet raak of mis slaat.

Een Umpire is voorzien van beschermende kleding, zoals beenbeschermers, een rompbeschermer en een masker.
Sommige dragen ook schoenen met stalen neuzen (aan te bevelen).

De Umpire is voorzien van degelijke nette kleding en heeft tevens een zakje aan de riem hangen waarin hij extra honk- of softballen kan meedragen.

Tijdens de wedstrijd maakt hij of zijn gebruik van een teller (in de linkerhand) en heeft ook een borstel op zak om de thuisplaat schoon te vegen wanneer dat nodig is.

De Umpire is de baas tijdens het spel en zijn of haar beslissing is ‘te allen tijde’ bindend.
Hij of zij laat zich niet van stuk brengen als een speler of coach het niet eens is met een beslissing.

De Umpire weet wat te doen en men moet niet klagen maar dragen.
In sommige gevallen kan de Umpire een speler of coach wegsturen.
Deze moet dan direct het veld verlaten en mag zich in geen geval meer bemoeien met de wedstrijd.

In het ergste geval kan de Umpire de wedstrijd staken.
Dat kan ook zijn omdat de weersomstandigheden het niet meer toelaten veilig te spelen (onweer en/of zware regenbuien).

Na de wedstrijd meld de Umpire de wedstrijd af door bij de bond via de bonds-app de uitslag door te geven en/of eventuele opmerkingen.

Voorafgaand aan de wedstrijd heeft hij het veld en omheiningen gecontroleerd (geen gaten in het hek, eventuele losliggende honken, obstakels, poorten in hekwerken, enz. enz.)
Dit bespreekt hij ook met de coaches .
Hiervoor zijn standaard grondregels opgezet.

Mocht een bal door het hek schieten dan betekend dat meestal een extra honk voor de slagman (de rest zal dan ook opschuiven).

De Umpire gedraagt zich netjes, sportief, respectvol en is volledig onpartijdig.
Middels duidelijke gebaren en roepen geeft hij zijn beslissingen aan.

Bij een geworpen bal die buiten (ter beoordeling van de Umpire) de slagzone komt zegt hij niets of roept duidelijk ‘BALL!’ of in het Nederlands ‘WIJD!’.
Bij vier wijd mag de slagman naar het eerste honk.
Bij een geworpen bal die binnen (ter beoordeling van de Umpire) de slagzone komt of net het randje meeneemt van de slagzone, roept hij ‘STRIKE!’ en/of gebaart met de rechterarm en hand.
In het Nederlands roept hij ‘SLAG!’.

De Umpire is het visitekaartje van de club tijdens de wedstrijden.

Succes met het leidden van de wedstrijd(en)!

Hieronder een aantal gebaren die een Umpire maakt.
Ken jij ze ook?

Reacties zijn gesloten.