Verzamelen

Verzamelen:
We verzamelen op locatie en op tijd zoals dat is afgesproken binnen het team.
Communicatie gaat in principe via mobiele telefoon (whatsapp groep).
Indien een training of wedstrijd niet doorgaat dan verneem je dat van de coach of diens plaatsvervanger (aanvoerder).

Afmelden:
Aanmelden is niet nodig.
Afmelden alleen bij de coach of diens vervanger (aanvoerder).
Doe dat niet op het laatste moment.

Denk er aan dat je voor een teamsport hebt gekozen.
Het team rekent op je.

Overmacht zoals bijvoorbeeld ziekte is een uitzondering om niet te trainen of te spelen.

Trainen:
Kijk hier voor de tijden en locatie waar en wanneer je moet trainen.
Draag ook bij het trainen een pet.
Neem ook 'gewone' sportschoenen mee voor het geval je looptraining hebt.

Thuiswedstrijden:
Indien men moet omkleden, dan kan dat in één van de kleedkamers.
Gezamenlijk het materiaal pakken en samen naar de dug-out.

Uitwedstrijden:
In principe altijd bij Holy verzamelen.
Dit om zeker te stellen dat een ieder van vervoer is voorzien (carpoolen).

De auto niet voor het hek of op het terrein, maar op de parkeerplaats aan de Zwaluwenlaan.
Alleen de auto welke het materiaal vervoert mag het terrein op rijden.
(stapvoets rijden)

Indien men moet omkleden, dan doet men dat in de kleedkamer.
Gezamenlijk het materiaal pakken en samen naar de dug-out.