Reglementen, gedragscodes, statuten en bepalingen

Reglementen, gedragscodes, statuten en bepalingen van zowel de Vereniging, de bond (KNBSB) en het NOC*NSF.

Huishoudelijk reglement
Zie onderaan deze pagina

Statuten
Zie onderaan deze pagina

Lidmaatschap en contributie
Kijk
hier voor meer informatie.

Diensten en Beurten
Kijk hier voor meer informatie.

Spelregelbewijs
Kijk hier voor meer informatie.

KNBSB - Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond

Bondsreglementen en gedragscodes KNBSB 
Kijk
hier voor meer informatie omtrent de regels die ook bij onze vereniging gelden

ZERO TOLERANCE
Alcohol alleen voor hen die 18 jaar of ouder zijn en alleen in kantine of op het terras (Het vijfde honk).
Niet toegestaan tijdens wedstrijd, training en/of evenementen op het veld (geldt ook voor dug-out, bull-pen, slagkooi enz.) 
Roken
 alleen voor hen die 18 jaar of ouder zijn en alleen toegestaan op de daarvoor bestemde locaties (niet op voornoemde locaties), echter niet in de buurt van en hou rekening met 'minderjarigen'.
In bezit hebben en/of gebruiken van drugs (ook softdrugs) en/of wapens is op het gehele terrrein verboden!

Verklaring omtrent gedrag (V.O.G.) 
Kijk 
hier voor meer informatie.
Vanaf heden verplicht voor door het bestuur aangewezen personen, waaronder alle coaches, trainers en begeleiders!

Grensoverschrijdend gedrag
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.
Dit is absoluut niet toegestaan en we doen er alles aan om dit te voorkomen!
Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren of in het ergste geval zijn gebeurd, stel dan direct de vertrouwens(contact)persoon op de hoogte.
Bij kennisname / kennisgeving worden door het bestuur direct alle daarvoor beschikbare maatregelen genomen en ingezet.
Wij verwijzen
hier naar de gedragscodes van de bond (KNBSB) en NOC*NSF die wij één op één ter hand hebben genomen.

Vertrouwens(contact)personen:
Robert Harris (huisarts) 010 460 10 14
We zijn in gesprek met een vrouwelijke vertrouwens(contact)persoon.
Kijk 
hier voor meer informatie.

Vrijwilliger:
Iedere vrijwilliger wordt door het bestuur uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
We starten een referentie onderzoek.
Iedere vrijwilliger wordt verzocht een geldig VOG te overleggen.
Iedere vrijwilliger is lid van de bond (KNBSB) of indien de vrijwilliger geen lid is of wordt, dan dient hij of zij een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te ondertekenen.

Gedragsregels
Zie documenten onderaan deze pagina.

Van een ieder (zoals leden, vrijwilligers, bezoekers) wordt verwacht bekend te zijn met de reglementen, gedragscodes, statuten en bepalingen van zowel de vereniging, de bond (KNBSB) en het NOC*NSF en zich daar aan te houden.