Promotie & Relatie commissie

Samenstelling

Functie Naam Contact
Voorzitter Pim Kriek e-mail
Leden John van den Heuvel e-mail
  Marieke van Zanten e-mail
     
Persrelatie John van den Heuvel e-mail
     
Webmaster Don Zandbergen e-mail
     

Vergaderingen

Alle vergaderingen worden gehouden in de bestuurskamer van het clubgebouw aan de Zwaluwenlaan 480. De vergaderingen worden bij voorkeur elke eerste woensdag van de maand gehouden en beginnen om 19.30 uur. Aan het begin van de vergadering kunnen leden eventuele vragen stellen of voorstellen maken.

Sponsoring

Voor sponsoring kunt u zich wenden tot bovengenoemde personen of bekijk de sponsorpagina.

Comments: 

Wij doen ons uiterste best om correcte en zo actueel mogelijke informatie te verstrekken.
Wij vragen aan een ieder om bij geconstateerde fouten contact op te nemen met de webmaster, zodat wij snel en adequaat kunnen verbeteren.