Procedure contributiebetaling 2018

Procedure contributiebetaling 2018

 

1.             De penningmeester stuurt in januari 2018 aan alle leden een brief, met het verzoek de contributie voor 1 maart in zijn geheel te betalen. Of per de volgende termijnen:

Termijn 1:  1 februari

Termijn 2:  1 maart

Termijn 3:  1 april

Termijn 4:  1 mei

De volledige contributie dient  1 mei 2018 te zijn voldaan.

2.             Het contributiebedrag is gebaseerd op de status van het lid per 1 december 2017.

3.             Bij jeugdleden (t/m 17 jaar)  geldt de contributie voor de leeftijd die zij in 2018 bereiken. Dus wordt je in 2018 10 jaar, dan geldt het contributiebedrag van een 10-jarige.

4.             Indien een lid na 1 november 2017 zijn lidmaatschap heeft opgezegd, is hij/zij in principe het gehele contributiebedrag voor seizoen 2018 verschuldigd.

5.             Mutaties van spelend lid naar niet-spelend lid kunnen ook alleen per 1 december geëffectueerd worden. Mutatie naar niet-spelend lid na 1 november zou het lid anders ontslaan van de verplichting in punt 4.

6.             Indien een lid op 1 mei 2018 de contributie niet heeft voldaan, kan er niet deelgenomen worden aan trainingen en wedstrijden. Het lid is automatisch geschorst totdat de contributie is voldaan. Het betreffende lid en zijn/haar coach zullen door de penningmeester op de hoogte gesteld van de schorsing.

7.             Zodra de contributie is voldaan kan er direct weer getraind en gespeeld worden.

8.             Indien een lid problemen heeft met betalen van de contributie is de penningmeester bereidt om een betalingsregeling te treffen. Deze regeling wordt vertrouwelijk behandeld en op papier gezet.  Een lid die niet aan zijn verplichting kan voldoen, zal zelf contact op moeten nemen met de penningmeester. Als dit niet gebeurt zal na het verstrijken van de betalingstermijn(en) het lid geschorst worden.

9.             Niet kunnen spelen vanwege blessures, werk, familieomstandigheden etc., zijn geen redenen om de contributie niet te betalen.

10.          Restitutie van de contributie door bijvoorbeeld niet kunnen spelen ivm blessure, werk, familieomstandigheden ect. Is niet mogelijk.

*Jeugdleden zijn leden t/m 17 jaar

De contributiebedragen voor 2018 zijn:

  • Senioren (vanaf 18 jaar)               € 222,00
  • Dubbellid                                       € 242,00
  • Leden van 10 tot 18 jaar               € 160,00
  • Leden tot 10 jaar                           €  100,00
  • Niet-spelend lid                             €   68,00
  • Inschrijfgeld: eenmalig bijdrage van € 15,00 bij aanmelding nieuw lid

Korting bij het 3e in leeftijd jongste lid van één gezin: 25%

Korting bij het 4e in leeftijd jongste lid van één gezin: 50%

Penningmeester S.C. Vlaardingen Holy

Maurice Sloot

vrijdag, 19 januari 2018