Club van 50

De Club van 50 bestaat uit betrokkenen zoals (oud-)leden en supporters die de vereniging een warm hart toedragen.
Zij laten dit zien door 50 euro te doneren (éénmalig of jaarlijks).

Als vereniging maakt SC Vlaardingen Holy haar waardering voor deze steun zichtbaar op het prachtige bord in de kantine met voor ieder lid van de Club van 50 een persoonlijk miniatuur knuppeltje erop.
De leden van de Club van 50 beslissen met elkaar over de besteding van het bijeengebrachte geldbedrag, in overleg met het Bestuur.

   
Deze maquette is gemaakt door Ton Benner.

Iedereen is welkom als lid van de Club van 50

Als je de vereniging wilt steunen en ook en eigen honkbalknuppeltje op het speelveld in de kantine wilt hebben, word je ook lid.
Dat kan ook met anderen samen, je partner, gezin of je hele team. Of als bedrijf.

Aanmelden kan op twee manieren:
* Direct bij Ingrid Ooms of Marieke van Zanten, die de administratie verzorgen, of bij voorzitter John van den Heuvel.
Je kunt bij hen contant betalen of pinnen in het clubhuis.

* Ook kun je € 50,- overmaken op de bankrekening van de club NL64 INGB 0001 6531 06 t.n.v. S.C. Vlaardingen Holy te Vlaardingen onder vermelding van ‘Club van 50’ je e-mailadres en onder welke naam je lid wilt worden.

Je betaling en lidmaatschap van de Club van 50 wordt per e-mail bevestigd.

Bestedingen door de Club van 50

Suggesties voor besteding van geld kunnen gedaan worden door de leden van de club van 50 en/of leden van de vereniging.
Marieke en Ingrid zorgen voor de raadpleging van leden van de Club van 50.

Daarbij wordt gestreefd naar consensus, maar anders wordt het doel/project met de meeste stemmen gekozen.
Resterend budget wordt bewaard voor een volgend project.

Recente uitgave uit de pot van de Club van 50 is voor de nieuwe coach-helmen (maart 2016).

Eerder zijn bedragen besteed aan opleidingen van scheidsrechters, trainers en coaches, aan schoolspeelmateriaal voor introductielessen, stereo-installatie voor buiten, nieuwe Holy-vlaggen en een bijdrage aan het scorebord.

De Club van 50 is te bereiken via het e-mailadres 'clubvan50@scvlaardingenholy.nl'.

 

Comments: 

Wij doen ons uiterste best om correcte en zo actueel mogelijke informatie te verstrekken.
Wij vragen aan een ieder om bij geconstateerde fouten contact op te nemen met de webmaster, zodat wij snel en adequaat kunnen verbeteren.