Algemeen

Wie wij zijn

De vereniging SC Vlaardingen Holy is opgericht op 1 maart 1960 als honkbalafdeling van de Vlaardingse Football Club (VFC), en is vanaf 1 maart 1969 zelfstandig voortgezet onder de naam Vlaardingse Honkbal Club “Holy”. Op 1 januari 1974 is damessoftbal toegevoegd en vanaf 26 november 1977 is de vereniging samengegaan met de v.v. “Sport Club Rotterdam” en onder de naam “S.C. Vlaardingen-Holy” voortgezet. Op 1 januari 1979 is ook het herensoftbal toegevoegd. Er zijn velen successen op verschillende niveaus behaald.

SC Vlaardingen Holy is vandaag de dag een gezellige familievereniging waar men ook op hoog niveau kan honk- en softballen. De vereniging schenkt veel tijd en aandacht aan de jeugd en het complex wordt bijzonder goed onderhouden door vele vrijwilligers en de gemeente. SC Vlaardingen Holy werkt veel samen met scholen en andere sportverenigingen uit de omgeving.
De vereniging is actief betrokken in de buurt en speelt met veilig en nieuw spelmateriaal.

Bijzondere gegevens

Naam
SC Vlaardingen Holy
 
Adres
Zwaluwenlaan 480
 
 
3136 VH Vlaardingen 
 
Correspondentieadres
Postbus 6095
 
 
3130 DB Vlaardingen
 
Telefoonnummer clubgebouw
010 22 98 491
 
Algemeen e-mail
 
Inzenden stukken
 
Te koop aangeboden
 
Rekeninggegevens
NL64 INGB 0001 6531 06
t.n.v. S.C. Vlaardingen Holy
kvk nummer
40 385 576
 
Huishoudelijk reglement
 
Statuten
 
Algemene voorwaarden lidmaatschap
 

 

Comments: